Noudatamme viranomaisten erityisohjeistusta siivouspalveluissa ehkäistäksemme COVID19-tartuntojen etenemistä. Tämä edellyttää myös asiakkailtamme vastuullista toimintaa mm. ilmoittamalla mikäli asiakaskohteessa (mukaan lukien yritysasiakkaissa henkilökunta ja yksityisasiakkaissa perheenjäsenet) on sairastuttu virukseen tai altistuttu sille. Näin voimme yhdessä vastuullisesti turvata kaikki osapuolet ja edelleen ehkäistä tartuntojen leviämistä. Kuten kaikki tiedämme, virus on toisille henkilöille jopa oireeton ja toisille vastaavasti kohtalokas.

Mikäli asiakaskohteessamme on altistuminen tai tiloissa on oleskellut virukseen sairastunut henkilö, ei se ole suoraan este palvelullemme. Tässä tilanteessa asiasta tulee viipymättä olla yhteydessä Lotta: 050-400 9325.
Näin pystymme varautumaan mm. tarvittavilla erikoissuojavarustuksilla ja -siivousaineilla.

Yhdessä toimien kaikki sujuu.

Tässä linkki Työterveyslaitoksen ohjeistukseen, jota mm. työssämme myös noudatamme tänä erikoisena aikana.

Kuva leo2014 Pixabaystä